Instytut Badania Konkurencji
Instytut Badania Konkurencji

Informacja to znak szczególny współczesnego biznesu

Informacja o konkurencji jest kluczem do sukcesu na rynku. Chcemy być oczami i uszami Państwa Firmy.

Od lat dostarczamy aktualne i dogłębne analizy konkurencji, pomagające podejmować przyszłe decyzje biznesowe małym firmom i wielkim koncernom.

Jak działamy?

Decydując się na współpracę z nami, kupują Państwo coś znacznie bardziej wartościowego, niż zbiór danych.

Zbieramy, analizujemy i interpretujemy

Zbieramy, analizujemy i interpretujemy informacje dla Państwa, tak aby można było świadomie podejmować trudne decyzje. Analiza konkurencji, to ważna kwestia w każdej branży – najlepiej powierzyć ją profesjonalistom udzielającym bezstronnych odpowiedzi.
Dostarczamy rozbudowane analizy, przeprowadzamy cykliczny monitoring, zapewniamy regularną konsultację. Każdy Projekt dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.   

 

Jesteśmy partnerem, na którego konsultacje można liczyć 24 godziny  na dobę, 365 dni w roku. Coś, co odróżnia nas od konkurencji, to łączenie różnych kompetencji – między innymi ekspertów branżowych, analityków OSINT, detektywów i prawników.

Nie polegamy na przypadkowych i niesprawdzonych źródłach. Nie stosujemy przypadkowych metod, a decydując się na zlecony przez Państwa projekt, upewniamy się, iż posiadamy 100% kompetencji do jego pełnej realizacji. Jesteśmy dla Państwa partnerami, konsultantami i doradcami. Nasz cel, to sukces naszych Klientów.

Decydując się na współpracę z nami, kupują Państwo coś znacznie bardziej wartościowego, niż zbiór danych.

Zbieramy, analizujemy i interpretujemy

Zbieramy, analizujemy i interpretujemy informacje dla Państwa, tak aby można było świadomie podejmować trudne decyzje. Analiza konkurencji, to ważna kwestia w każdej branży – najlepiej powierzyć ją profesjonalistom udzielającym bezstronnych odpowiedzi.
Dostarczamy rozbudowane analizy, przeprowadzamy cykliczny monitoring, zapewniamy regularną konsultację. Każdy Projekt dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.   

 

Jesteśmy partnerem, na którego konsultacje można liczyć 24 godziny  na dobę, 365 dni w roku. Coś, co odróżnia nas od konkurencji, to łączenie różnych kompetencji – między innymi ekspertów branżowych, analityków OSINT, detektywów i prawników.

Nie polegamy na przypadkowych i niesprawdzonych źródłach. Nie stosujemy przypadkowych metod, a decydując się na zlecony przez Państwa projekt, upewniamy się, iż posiadamy 100% kompetencji do jego pełnej realizacji. Jesteśmy dla Państwa partnerami, konsultantami i doradcami. Nasz cel, to sukces naszych Klientów.

Poznaj nasze produkty i usługi

Każdy Projekt analizujemy indywidualnie, a ofertę dopasowujemy do szczegółowych wymogów Klienta

Każdy Projekt analizujemy indywidualnie, a ofertę dopasowujemy do szczegółowych wymogów Klienta

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji skoncentrowana jest na pojedynczym badaniu aktualnych faktów na temat konkurencji, branży, czy rynku. Oprócz rozbudowanego i wyczerpującego raportu końcowego, Klient ma zapewnione konsultacje w czasie trwania Projektu oraz po przekazaniu raportu. Badanie obejmuje słabe i mocne strony konkurencji, strategię i modus operandi konkurencji oraz realną pozycję firmy na rynku. Analizujemy różnorodne aspekty działania podmiotów konkurencyjnych: strukturę zatrudnienia, ofertę, strategie marketingowe, reputację, mechanizmy działania i majątek.

Ukryty klient

Ukryty klient

Badanie metodą „ukrytego klienta” to niezawodny sposób na ocenę sposobu działania konkurencji. Jest także bardzo często wybieraną metodą na kontrolę standardów jakości we własnym przedsiębiorstwie.

Badanie metodą „ukrytego klienta” to niezawodny sposób na ocenę sposobu działania konkurencji. Jest także bardzo często wybieraną metodą na kontrolę standardów jakości we własnym przedsiębiorstwie.

Cykliczny monitoring

Cykliczny monitoring

Regularne raportowanie na temat określonych aspektów działania konkurencji. Może obejmować między innymi zmiany w regularnej lub promocyjnej ofercie, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu firmy oraz kompleksowe monitorowanie aktywności konkurencji.

Monitoring prewencyjny

Monitoring prewencyjny

Opierając się na zaawansowanych systemach alertów Bloomberg oraz profesjonalnym researchu mediów, stworzyliśmy narzędzie do ostrzegania przed różnorodnymi zagrożeniami w danej branży lub na danym rynku. Dedykowane zespoły analityków pozwalają w odpowiednim czasie zidentyfikować nie tylko zagrożenia, ale i szanse.

Opierając się na zaawansowanych systemach alertów Bloomberg oraz profesjonalnym researchu mediów, stworzyliśmy narzędzie do ostrzegania przed różnorodnymi zagrożeniami w danej branży lub na danym rynku. Dedykowane zespoły analityków pozwalają w odpowiednim czasie zidentyfikować nie tylko zagrożenia, ale i szanse.

Analiza strategiczna

Analiza strategiczna

Jest niezbędna przed wejściem danej firmy na rynek. Analizowane są uwarunkowania biznesowe, szanse i zagrożenia w danej branży. Doradzamy w zakresie podejmowania działań ofensywnych  lub defensywnych wobec konkurencji.

Market Intelligence

Market Intelligence

Mimo, iż market intelligence jest koncepcją szeroko rozumianą, jego produkt skupia się na konkretnych elementach danego rynku. W przeciwieństwie do innych informacyjnych produktów biznesowych, market intelligence  skupia się na zewnętrznych czynnikach oddziaływujących na działania biznesowe przedsiębiorstw. Czerpiąc wiedzę z informacji zebranych przez analityków rynkowych, market intelligence zapewnia kontekst do podejmowania decyzji oraz  dogłębne zrozumienie obecnego rynku lub rynku na którym firma zamierza zaistnieć.

Mimo, iż market intelligence jest koncepcją szeroko rozumianą, jego produkt skupia się na konkretnych elementach danego rynku. W przeciwieństwie do innych informacyjnych produktów biznesowych, market intelligence  skupia się na zewnętrznych czynnikach oddziaływujących na działania biznesowe przedsiębiorstw. Czerpiąc wiedzę z informacji zebranych przez analityków rynkowych, market intelligence zapewnia kontekst do podejmowania decyzji oraz  dogłębne zrozumienie obecnego rynku lub rynku na którym firma zamierza zaistnieć.

Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w podmiotach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk.

Reverse engineering

Reverse engineering

Reverse engineering (inżynieria wsteczna) to proces badania produktu lub usługi w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany. Zazwyczaj prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika, produktu kompatybilnego lub ulepszonego. Przede wszystkim jest wykorzystywany do porównania lub zapewnienia współdziałania z własnymi produktami lub usługami.

Reverse engineering (inżynieria wsteczna) to proces badania produktu lub usługi w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany. Zazwyczaj prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika, produktu kompatybilnego lub ulepszonego. Przede wszystkim jest wykorzystywany do porównania lub zapewnienia współdziałania z własnymi produktami lub usługami.Branże

Działamy w każdej branży, szczególne doświadczenie zdobywając w takich sektorach, jak m.in.:

Działamy w każdej branży, szczególne doświadczenie zdobywając w takich sektorach, jak m.in.:

sektor telekomunikacji

biotechnologia i przemysł farmaceutyczny

sektor zdrowotny i medyczny

przemysł energetyczny

sektor przemysłu ciężkiego

sektor produkcji przemysłowej

przemysł dóbr konsumpcyjnych

sektor medialny

sektor rolnictwa i przemysłu spożywczego

sektor usług finansowych

przemysł motoryzacyjny

sektor IT i nowoczesnych technologii

sektor turystyki i hotelarstwa

sektor rynku nieruchomości komercyjnych i prywatnychCzym jest, a czym nie jest
badanie konkurencji?

Czym jest badanie konkurencji?

Badanie konkurencji i wywiad konkurencyjny, to zbieranie i analiza adekwatnych informacji, które prowadzi do podjęcia właściwej decyzji. Od przeszło czterech dekad jest ważnym i niezastąpionym narzędziem decydentów w niemal wszystkich poważnych firmach na świecie. Skuteczne wsparcie w tej dziedzinie jest możliwe dzięki ścisłej i zaufanej współpracy naszych konsultantów z Klientami.

"Wszechstronna analiza konkurentów wymaga wielkiej liczby informacji, a większość z nich jest trudno uchwytna i mało dostępna."
Michael E. Porter
Harvard Business School

Czym nie jest badanie konkurencji?

Nie jest szpiegostwem
Są to natomiast badania i analizy na bazie legalnych i etycznych działań. Research, analiza i działania w terenie mają za zadanie zidentyfikować zagrożenia i szanse, słabe i mocne punkty – zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym.

Nie jest prostym wyszukiwaniem w Google
Naszym zadaniem jest wyszukiwanie luk u konkurencji i pomoc w definiowaniu strategii na tej podstawie.

Nie jest wróżbą
Badanie konkurencji, to proces przybliżania rzeczywistości i ostrzegania przed zagrożeniami krótko- i długoterminowymi.

Nie jest uniwersalnym, gotowym produktem
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Operujemy wieloma formami przekazu – od ustrukturyzowanych raportów, po konsultacje ustne.

To nie fanaberia
Wywiad konkurencyjny i badanie konkurencji jest tak stary, jak sam biznes. To narzędzie dla wielkich korporacji, jak i drobnych przedsiębiorców, które zawsze się zwraca finansowo.

To nie programy komputerowe, ani dzieło technologii
To praca analityków, którzy potrafią dobrać, ocenić i przetworzyć odpowiednie informacje.


Podejmowanie strategicznych decyzji pozostawiamy Państwu, gdyż nie jest w naszej kompetencji ustalanie rzeczywistych priorytetów Państwa Firmy. Ale mamy wystarczające zasoby, aby pomóc Państwu odnaleźć się w świecie rynku, konkurentów, klientów, dostawców i ryzyka biznesowego.

Czym nie jest badanie konkurencji?

Nie jest szpiegostwem
Są to natomiast badania i analizy na bazie legalnych i etycznych działań. Research, analiza i działania w terenie mają za zadanie zidentyfikować zagrożenia i szanse, słabe i mocne punkty – zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym.

Nie jest prostym wyszukiwaniem w Google
Naszym zadaniem jest wyszukiwanie luk u konkurencji i pomoc w definiowaniu strategii na tej podstawie.

Nie jest wróżbą
Badanie konkurencji, to proces przybliżania rzeczywistości i ostrzegania przed zagrożeniami krótko- i długoterminowymi.

Nie jest uniwersalnym, gotowym produktem
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Operujemy wieloma formami przekazu – od ustrukturyzowanych raportów, po konsultacje ustne.

To nie fanaberia
Wywiad konkurencyjny i badanie konkurencji jest tak stary, jak sam biznes. To narzędzie dla wielkich korporacji, jak i drobnych przedsiębiorców, które zawsze się zwraca finansowo.

To nie programy komputerowe, ani dzieło technologii
To praca analityków, którzy potrafią dobrać, ocenić i przetworzyć odpowiednie informacje.


Podejmowanie strategicznych decyzji pozostawiamy Państwu, gdyż nie jest w naszej kompetencji ustalanie rzeczywistych priorytetów Państwa Firmy. Ale mamy wystarczające zasoby, aby pomóc Państwu odnaleźć się w świecie rynku, konkurentów, klientów, dostawców i ryzyka biznesowego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Baza wiedzy


 • Monitoring


  Monitoring konkurencji polega na stałym i systematycznym dostarczaniu wiedzy o konkurentach.


 • Reverse engineering


  Reverse engineering (inżynieria wsteczna) to proces badania produktu lub usługi w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany.


 • Analiza konkurencji


  Analiza konkurencji skupia się na jednorazowych działaniach badawczych w celu powiększenia wiedzy o konkurencie oraz uzupełnienia działań z zakresu monitoringu konkurencji.


 • Benchmarking


  Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.


  ...
Instytut Badania Konkurencji

o nas

Instytut Badania Konkurencji

kontakt

Instytut Badania Konkurencji

IBBC Group
Securitas
Pinkerton
SECCREDO

zachęcamy do zadawania pytań

Tomasz Kapuściński
dyrektor zarządzający Instytutu Badania Konkurencji
e-mail: tk@badaniekonkurencji.com