Analiza konkurencji

Baza wiedzy


Analiza konkurencji

Analiza konkurencji skupia się na jednorazowych działaniach badawczych w celu powiększenia wiedzy o konkurencie oraz uzupełnienia działań z zakresu monitoringu konkurencji.

 • analiza mocnych i słabych stron konkurencji,
 • analiza przeszłych i przyszłych działań konkurencji,
 • szczegółowe raporty o konkurencji,
 • badanie struktury i zatrudnienia konkurencji,
 • badanie konkurencji metodą „mystery client" (ukrytego klienta),
 • badania cen, warunków przed i po sprzedażowych, promocji, mechanizmów działania konkurencji,
 • badanie bezpośredniego otoczenia konkurenta,
 • analiza działań marketingowych konkurenta,
 • analiza klientów konkurenta,
 • strategiczna ocena działań konkurencji,
 • identyfikacja strategii konkurencji,
 • doradztwo w zakresie działań ofensywnych lub defensywnych wobec konkurencji.