Benchmarking

Baza wiedzy


Benchmarking

Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.

To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk.

  • poszukiwanie rozwiązań wzorcowych i niezbędnych informacji,
  • analizy benchmarkingowe,
  • transfer technologii i najlepszych rozwiązań,
  • benchmarking konkurencji.

W działaniach z zakresu benchmarkingu specjalizujemy się w działaniach międzynarodowych poszukując najlepszych praktyk i rozwiązań.