Reverse engineering

Baza wiedzy


Reverse engineering

Reverse engineering (inżynieria wsteczna) to proces badania produktu lub usługi w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany.

Zazwyczaj prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika, produktu kompatybilnego lub ulepszonego. Przede wszystkim jest wykorzystywany do porównania lub zapewnienia współdziałania z własnymi produktami lub usługami.

  • analizy typu reverse engineering,
  • analizy i badania patentów oraz praw autorskich.